გამოყენების პირობები

თანახმა ვარ, შპს „ვიონი საქართველომ“ გადასცეს ჩემი პერსონალური ინფორმაცია (პირადი ნომერი, დაბადების წელი) კომპანია სს „სადაზღვეო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგ“ -ს, რაც მას საშუალებას მისცემს განახორციელოს სამოგზაურო დაზღვევის შექმნა.